Skip to main content
Version: 14.x

Introducció

Aquest lloc web conté la documentació de suport oficial per a utilitzar Universal Media Server.

Si no sou un usuari actual i voleu descarregar-lo o decidir si l'utilitzeu, probablement trobareu el nostre lloc web principal més útil.

It is split into 3 main sections: Configuration, Guides, and Installation.

If you came here looking for specific information and didn't find it, please let us know on GitHub so we can add it.